Monday 23rd of April 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMI

 

TPQI

 

CPSM Interview

ป้ายโฆษณา

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

 

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับ

 

C.P.K. Certified Purchasing Knowledge และ C.P.S. Certificate in Purchasing and Supply


 

ทำไมต้องอบรมหลักสูตร C.P.K., C.P.S.

 • วุฒิบัตร C.P.K., C.P.S. เป็นการรับรองความรู้ในด้านการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนที่สมาคมฯ ได้ออกให้กับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์
 • การอบรมโดยสมาคมฯ ที่เป็นสมาคมแห่งประเทศไทย และเป็นสมาคมวิชาชีพเฉพาะ ที่มีอายุกว่ายี่สิบปี อันเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม
 • อาจารย์ผู้สอนของสมาคมฯ ล้วนมากด้วยประสบการณ์และทำงานด้านนี้โดยตรง (Practitioner) มีความรู้ทั้งด้านวิชาการ และการประยุกต์ในการทำงาน
 • หลักสูตร C.P.K., C.P.S. มีหลักและรากฐานเดียวกับหลักสูตรการบริหารงานจัดซื้อทั่วโลก และยังเพิ่มลักษณะพิเศษต่าง ๆ ที่เหมาะกับลักษณะการจัดซื้อ การดำเนินธุรกิจ และกฎหมายของประเทศไทยโดยเฉพาะ
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13:%M น.
 

คนที่ได้รับวุฒิบัตรแล้วจะทำงานดีขึ้นไหม ต่างกับคนที่ไม่ได้อย่างไร

 • คนที่อบรม และสอบผ่าน นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านจัดซื้อและซัพพลายเชน ในแบบที่เป็นมาตรฐานสากล มีการรับรองจากสมาคมวิชาชีพเฉพาะ มีเกียรติ มีศักดิ์ มีศรี ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
 • ผู้ที่เข้าอบรม และสอบ โดยทั่วไปจะเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพมากกว่า ผู้ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการรับรอง
 • ผู้ที่ได้รับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ มีเกียรติ มีศักดิ์ มีศรี จะแสดงออกในการทำงานให้สมภาคภูมิ ให้สมกับการได้รับรอง ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับเกียรติอย่างต่อเนื่องตลอดไป
 • สมาคมฯ กระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับการรับรอง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดภายหลังจากที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13:%M น.
 

วางแผนให้ผู้ที่ทำงานทั้งหมดตั้งแต่เจ้าหน้าที่ จนถึงผู้อำนวยการ มาอบรมและสอบในคราวเดียวกันเลยดีไหม

 • แนะนำแบ่งเป็น Phase โดยเริ่มจากอบรมและสอบในระดับหัวหน้าก่อน แล้วจึงค่อยมาในระดับผู้ปฏิบัติการ ในระหว่างนั้นหัวหน้าก็จะได้นำความรู้มาวางแผนการปรับปรุงงานหรืออาจจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงระบบต่าง ๆ กันเองภายใน
 • หากจะจัดให้สอบในคราวเดียวกัน ขอให้คิดแผนเผื่อไว้ในกรณ๊ที่ ลูกน้องสอบผ่าน แต่หัวหน้าสอบไม่ผ่าน เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเสียหน้า หรือทำให้หัวหน้ามีความรู้สึกไม่ดี
 • โปรดระลึกเสมอว่า การอบรมและการสอบนี้ สมาคมฯ ใช้แนวทางของมาตรฐานสากล ซึ่งประสบการณ์การทำงานของหัวหน้าอาจจะไม่ช่วยมากนัก อย่างไรก็ตามข้อสอบที่ใช้วัดก็สามารถขจัดปัญหาของผู้ที่เก่งท่องจำ (แต่ไม่เข้าใจหลักการ) ออกไปได้ด้วย
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13:%M น.
 

จำเป็นไหม ผุ้ที่เรียนหลักสูตร C.P.S. จะต้องทำงานจัดซื้อเท่านั้น

 • ไม่จำเป็น ที่ผ่านมามีผู้เข้าอบรมบางท่านทำงานเกี่ยวข้องกับงาน โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน เช่น Warehouse หรือ Logistics Service Provider ก็เข้ามาอบรม และสอบหลักสูตร C.P.S. เหมือนกัน
 • เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ยกตัวอย่างความรู้ที่นอกเหนืองานจัดซื้อ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Import/Export การคำนวณปริมาณการเก็บสินค้าคงคลัง, ISO, MRP, JIT, TQM, ASEAN เป็นต้น
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13:%M น.
 

จะวางแผนเรียนหลักสูตร CIPS ต่อยอดจาก C.P.S. ได้ไหม

 • ไม่จำเป็นต้องผูกติดกัน แต่ถ้าหากจะวางแผนให้ต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่ดี
 • หลักสูตร CIPS เป็นหลักสูตรของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลาย ประเทศอังกฤษ ที่สมาคมฯ ได้นำเข้ามาเพื่อให้เป็นหลักสูตรระดับวุฒิบัตรอีกหลักสูตรหนึ่ง เป็นทางเลือกให้โดยเฉพาะกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเครื่องจักภพ และยุโรป
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13:%M น.
 

 

 

ป้ายโฆษณา

[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788