Saturday 21st of April 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMI

 

TPQI

 

CPSM Interview

ป้ายโฆษณา

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Home News Purchasing & Supply Chain News (วท.) แถลงข่าวความร่วมมืออาเซียนด้านการเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน

(วท.) แถลงข่าวความร่วมมืออาเซียนด้านการเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน

(วท.) แถลงข่าวความร่วมมืออาเซียนด้านการเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน

29 มิถุนายน 2558 – กรุงเทพฯ/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  29 มิถุนายน 2558 – กรุงเทพฯ/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงข่าวความร่วมมืออาเซียนด้านการเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน จัด 2 กิจกรรมใหญ่ดึงเยาวชนจาก 10 ประเทศอาเซียนรวมถึงจีนเข้าร่วมในเดือนกรกฎาคมนี้ คือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1 และค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย – จีน หวังสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนในภูมิภาค และสร้างมาตรฐานเวทีแข่งขันวิทยาศาสตร์สู่ระดับนานาชาติ 

 

     ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยในงานแถลงข่าวความร่วมมืออาเซียนด้านการเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนว่า ประเทศไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นเจ้าภาพจัด 2 กิจกรรมใหญ่เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน โดยกิจกรรมแรกคือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1 (The First ASEAN Student Science Project Competition) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการริ่เริ่มของ วท. โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งต้องการสร้าง “เวที”   ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถร่วมกับเพื่อนๆ ในอีก 9 ประเทศของอาเซียน  รวมถึงต้องการสร้างมาตรฐานให้เวทีแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เทียบเท่างานประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับโลก และหากประสบความสำเร็จตามเป้าหมายก็จะก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวที่ยั่งยืนต่อไป โดยเราคาดหวังว่ากิจกรรมระดับนานาชาติอย่างนี้ จะทำให้เยาวชนของอาเซียนมีแรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็นผลงานของเพื่อน ๆ จนอยากจะพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และหวังว่าการอยู่ร่วมกันแม้เป็นระยะเวลาสั้นจะทำให้เกิดมิตรภาพระดับบุคคลที่เมื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพมากขึ้น ก็จะเอื้ออำนวยให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกัน ที่สำคัญเรายังคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะนำความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์นี้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเขา เมื่อแต่ละสังคมเข้มแข็งขึ้น ก็จะทำให้ภูมิภาคนี้เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีกินดี ภูมิภาคก็สงบ เรียบร้อยในระยะยาว
       รศ.ดร. ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้ร่วมจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งนี้ กล่าวถึงความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากสมาชิกประเทศอาเซียนที่ได้จัดส่งเยาวชนกว่า 180 คน ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 90 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 90 คน และครูวิทยาศาสตร์อีก 30 คน มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนวัตกรรรมสร้างสรรค์ (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) โดยเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ล้วนมีประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ดังนั้น ในการตัดสินการประกวดจึงใช้มาตรฐานระดับสากลเป็นเกณฑ์        โดยผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นอย่างสูง
        ด้านนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวเสริมว่านอกจากเยาวชนของอาเซียนจะได้นำผลงานวิทยาศาสตร์มาร่วมประกวดแล้ว พวกเขายังได้มาร่วมใช้ชีวิตในรูปแบบกิจกรรมค่ายกันที่ อพวช.  ที่เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมมีกิจกรรมและการบรรยายต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของไทย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงที่จะสร้างความประทับใจซึ่งสอดแทรกวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของไทย ซึ่งเราเชื่อว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน และสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับภูมิภาคนี้ได้  โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม นี้ ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำหรับเยาวชนไทยหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประกวด สามารถเข้าชมได้ในวันที่ 9 กรกฎาคม ก่อนการประกาศผลรางวัล โดยจะมีเยาวชนแต่ละประเทศเป็นผู้แนะนำและให้ข้อมูลโครงงานฯ กับผู้ชมด้วยตนเอง 
 
       นอกจากนี้ ดร.พิเชฐฯ รมว.วท. ได้กล่าวถึง กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย – จีน “2015    Thailand – China Teenager’s S&T Innovation Summer Camp” อีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเดียวกันว่า ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย – จีน เป็นกิจกรรมภายในความร่วมมือโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  จีน – อาเซียน (China – ASEAN Technology Transfer Center - CATTC) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และ วท. โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมคือ อพวช. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งทั้งหมดได้หารือและร่วมผลักดันให้เกิดค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนทั้งสองประเทศมีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายเพื่อการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต ผ่านการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา ที่นอกจากจะมีแต่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของจีนแล้ว ยังมีผู้ปกครองถึง 60 คน จะร่วมเดินทางมาทัศนศึกษาและดูงานด้วย        ซึ่ง อพวช. และ สวทช. ได้ร่วมกันคัดเลือกสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยให้เยี่ยมชม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกตัดสินใจมาศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนจีนในประเทศไทย 
       นายสาครฯ ผอ. อพวช. กล่าวเสริมว่า กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย – จีนครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม ที่ อพวช. โดยนอกจากมีกิจกรรมทัศนศึกษาใน 3 วันแรกแล้ว ใน 2 วันหลังเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีก 40 คน ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แสนสนุก เพื่อสร้างความประทับใจและมิตรภาพร่วมกัน อาทิ Walk Rally ตะลุยพิพิธภัณฑ์ ชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมจรวดขวดน้ำ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในของเล่นภูมิปัญญาไทย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยและจีน ที่มีความสนใจร่วมกันในด้านวิทยาศาสตร์ 
     “การเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนอาเซียนผ่านสองกิจกรรมดังกล่าว เป็นสัญญาณที่ดีในร่วมมือกันการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้ภูมิภาคนี้อย่างเป็นรูปธรรมและยังเป็นโอกาสของเยาวชนไทยที่จะได้รู้จักและทำความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม เรียนรู้การทำงานและอยู่ร่วมกันโดยมีวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางของความสนใจได้” ดร. พิเชฐฯ รมว.วท. กล่าวในที่สุด  


สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โทร  0-2577-9999 
ติดต่อกองประชาสัมพันธ์  สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) 094-486-5599 / คุณฐาปนี (เก๋ง) 085-772-9955 / คุณสุตานันท์ (กอล์ฟ) 089-499-5531 

เผยแพร่โดย: นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ที่มา :กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ป้ายโฆษณา

[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788