Monday 22nd of January 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMP

 

PMI

 

TPQI

 

CPSM Interview

ป้ายโฆษณา

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Calendar 2018

 

FFT#66

 

FFT#67

 

Seminar Rayong 4

 

C.P.S. #156

 

:: สจซท สัมมนา ::Essential Knowledge for Purchasing Professional 1
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อ 1
วันศุกร์ที่ 19 และเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • บทบาทและหน้าที่ของงานจัดซื้อและความสำคัญขององค์กร
 • Purchasing Mix ของการจัดซื้อที่ดี
 • กลยุทธ์ด้านราคาของผู้ขาย
 • .....

Sourcing Technique for AEC and Road map for Develpoing Supplier
เทคนิคการหาแหล่งวัตถุดิบในกลุ่มประเทศ AEC
และเส้นทางการพัฒนาผู้ส่งมอบ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม  2561
หัวข้อการบรรยาย
 • Supplier มีความสำคัญกับเราอย่างไร
 • ทัศนคติที่ถูกต้องของจัดซื้อ ที่มีต่อ Supplier 
 • ลักษณะกลุ่มประเทศใน AEC ที่นักจัดซื้อควรทราบ
 • .....

Communication for Negotiation
การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • ทำไมการเจรจาต่อรองจึงสำคัญต่อธุรกิจ
 • กับดักการเจรจาต่อรอง
 • การพิสูจน์ความเชื่อทางการเจรจาต่อรอง
 • .....

Supply Chain Management
การบริหารซัพพลายเชน
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน
 • พื้นฐานความเข้าใจระหว่างโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
 • ความท้าทายในการบริหารซัพพลายเชน
 • .....

Oversea Purchasing Techniques
ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ
วันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • โครงสร้างการปฏิบัติการนำสินค้าเข้า
 • หลักการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
 • การวิเคราะห์สินค้าเพื่อชำระภาษีอากร
 • .....


 
  
 

:: สจซท :: กิจกรรมพิเศษ

::Discuss on Facebook::

  L-01 Essential Knowledge for Purchasing Professionals 1
  ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
วันอบรม : วันศุกร์ที่ 19 และ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 
เวลา :   09:00 - 16:00 น. 
   การจัดซื้อที่ดีไม่ใช่เพียงเพราะนักจัดซื้อพูดได้เก่ง หรือมีประสบการณ์ในการต่อรองจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวัน   หากแต่การเป็นนักจัดซื้อที่ดี  ทำงานเป็นมืออาชีพนั้น ต้องการมากกว่าการนำประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองเลือกซื้อของในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้  การฝึกฝนให้เป็นนักจัดซื้อที่ดีตามประสบการณ์จริงเพียงอย่างเดียวอาจใช้เวลานานหลายปี และหากองค์กรให้นักจัดซื้อทำงานแบบลองผิดลองถูก อาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงขององค์กรก็ได้
      หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักจัดซื้อที่ต้องการพัฒนางานจัดซื้อในองค์กรให้ทำงานเป็นมืออาชีพ ช่วยให้เข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในงานจัดซื้อ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองและต่อองค์กร
     
  
  หัวข้อสัมมนา (นำการสัมมนาโดย อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน์)
 • บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อและความสำคัญต่อองค์กร
 • Purchasing Mix ของการจัดซื้อที่ดี
 • เข้าใจเป้าหมายของแต่ละสินค้าและบริการที่จัดซื้อ
 • การระบุความต้องการทั้ง 5 ด้านในงานจัดซื้อ
 • วิธีการเขียน Spec. แบบ Conformance v.s. Performance และข้อดีข้อเสีย
 • แนวคิดการทำ Standardization เพื่อลดต้นทุน
 • การวิเคราะห์สินค้าและบริการที่ซื้อโดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะ ของสินค้าและบริการ** 
 • กลยุทธ์การบริหารสินค้าและบริการแต่ละกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อ
 • รูปแบบการสั่งซื้อชนิดต่าง ๆ และการเลือกใช้ 
กรุณานำเครื่องคิดเลขมาด้วยเพื่อทำ Workshop

หัวข้อสัมมนา (นำการสัมมนาโดย อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ)
 • กลยุทธ์ด้านราคาของผู้ขาย
 • การวิเคราะห์ราคา (Price Analysis)
 • การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน (Cost Analysis)
 • การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อเบื้องต้น
 • จำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economy Quantity Order)
 • การคำนวณการลดราคาตามจำนวนซื้อที่มากขึ้น  (Quantity Discount)
 • ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะซื้อขาย
 • คำเสนอและคำสนอง (Offer and Acceptance)
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ/ผู้ขาย
 • หลักฐานเพื่อการฟ้องร้องบังคับคดี
 • จรรยาบรรณงานจัดซื้อ
  วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อโดยตรงจาก
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
  
   อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv. Cert. PSCM(ITC)
 • นายกสมาคม สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • Division Manager, Thai Transmission Co., Ltd.
   อาจารย์กิตติกร โชติสกุลรัตน์ C.P.S., Adv.Cert.PSCM(ITC),
         CIPS International Advanced Certificate Holder

 • วิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • Deputy Managing Director, Grand Siam Co., Ltd.
บุคคลทั่วไป
สมาชิกรายปี สมาชิกตลอดชีพ

8,400 บาท 7,600 บาท
7,000 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าใช้จ่ายใน การอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200%
ผู้เข้าอบรมทั้ง 2 วันจะได้รับประกาศนียบัตรจากทาง
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
   
    พิเศษ! สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ได้รับสิทธิส่วนลด 50%
(ตามประเภทสมาชิก)
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่มีพื้นฐานจัดซื้อเบื้องต้น
 • ผู้ที่ต้องการปรับระบบการทำงานจัดซื้อให้เป็นมาตรฐาน
 • ผู้บริหารงานจัดซื้อระดับต้นและระดับกลาง
 • เจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการยกระดับการจัดซื้อในองค์กร
ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สัมมนา
 • ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งแบบฟอร์มกลับไปยังสมาคมฯที่ e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาคมฯ
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่อง นนทรี
หมายเลข บัญชี 747-2-13256-8
สถานที่จัดสัมมนา
      Waiting for Confirmation...
      สมาคมฯจะแจ้งให้ทราบก่อนการจัดสัมมนา
ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
โทร. 02 678 6786-7  โทรสาร.02 678 6788

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788