Monday 23rd of April 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMI

 

TPQI

 

CPSM Interview

ป้ายโฆษณา

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

  L-01 Essential Knowledge for Purchasing Professionals 1
  ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
วันอบรม : วันศุกร์ที่ 27 และ วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 
เวลา :   09:00 - 16:00 น. 
   การจัดซื้อที่ดีไม่ใช่เพียงเพราะนักจัดซื้อพูดได้เก่ง หรือมีประสบการณ์ในการต่อรองจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวัน   หากแต่การเป็นนักจัดซื้อที่ดี  ทำงานเป็นมืออาชีพนั้น ต้องการมากกว่าการนำประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองเลือกซื้อของในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้  การฝึกฝนให้เป็นนักจัดซื้อที่ดีตามประสบการณ์จริงเพียงอย่างเดียวอาจใช้เวลานานหลายปี และหากองค์กรให้นักจัดซื้อทำงานแบบลองผิดลองถูก อาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงขององค์กรก็ได้
      หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักจัดซื้อที่ต้องการพัฒนางานจัดซื้อในองค์กรให้ทำงานเป็นมืออาชีพ ช่วยให้เข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในงานจัดซื้อ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองและต่อองค์กร
     
  
  หัวข้อสัมมนา (นำการสัมมนาโดย อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน์)
 • บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อและความสำคัญต่อองค์กร
 • Purchasing Mix ของการจัดซื้อที่ดี
 • เข้าใจเป้าหมายของแต่ละสินค้าและบริการที่จัดซื้อ
 • การระบุความต้องการทั้ง 5 ด้านในงานจัดซื้อ
 • วิธีการเขียน Spec. แบบ Conformance v.s. Performance และข้อดีข้อเสีย
 • แนวคิดการทำ Standardization เพื่อลดต้นทุน
 • การวิเคราะห์สินค้าและบริการที่ซื้อโดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะ ของสินค้าและบริการ** 
 • กลยุทธ์การบริหารสินค้าและบริการแต่ละกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อ
 • รูปแบบการสั่งซื้อชนิดต่าง ๆ และการเลือกใช้ 
กรุณานำเครื่องคิดเลขมาด้วยเพื่อทำ Workshop

หัวข้อสัมมนา (นำการสัมมนาโดย อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ)
 • กลยุทธ์ด้านราคาของผู้ขาย
 • การวิเคราะห์ราคา (Price Analysis)
 • การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน (Cost Analysis)
 • การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อเบื้องต้น
 • จำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economy Quantity Order)
 • การคำนวณการลดราคาตามจำนวนซื้อที่มากขึ้น  (Quantity Discount)
 • ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะซื้อขาย
 • คำเสนอและคำสนอง (Offer and Acceptance)
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ/ผู้ขาย
 • หลักฐานเพื่อการฟ้องร้องบังคับคดี
 • จรรยาบรรณงานจัดซื้อ
  วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อโดยตรงจาก
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
  
   อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv. Cert. PSCM(ITC)
 • นายกสมาคม สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • Division Manager, Thai Transmission Co., Ltd.
   อาจารย์กิตติกร โชติสกุลรัตน์ C.P.S., Adv.Cert.PSCM(ITC),
         CIPS International Advanced Certificate Holder

 • วิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • Deputy Managing Director, Grand Siam Co., Ltd.
บุคคลทั่วไป
สมาชิกรายปี สมาชิกตลอดชีพ

8,400 บาท 7,600 บาท
7,000 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าใช้จ่ายใน การอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200%
ผู้เข้าอบรมทั้ง 2 วันจะได้รับประกาศนียบัตรจากทาง
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
   
    พิเศษ! สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ได้รับสิทธิส่วนลด 50%
(ตามประเภทสมาชิก)
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่มีพื้นฐานจัดซื้อเบื้องต้น
 • ผู้ที่ต้องการปรับระบบการทำงานจัดซื้อให้เป็นมาตรฐาน
 • ผู้บริหารงานจัดซื้อระดับต้นและระดับกลาง
 • เจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการยกระดับการจัดซื้อในองค์กร
ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สัมมนา
 • ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งแบบฟอร์มกลับไปยังสมาคมฯที่ e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาคมฯ
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่อง นนทรี
หมายเลข บัญชี 747-2-13256-8
สถานที่จัดสัมมนา
      Avani Atrium Bangkok Hotel
      สมาคมฯจะแจ้งให้ทราบก่อนการจัดสัมมนา
ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
โทร. 02 678 6786-7  โทรสาร.02 678 6788

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788