Sunday 22nd of April 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMI

 

TPQI

 

CPSM Interview

ป้ายโฆษณา

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา


H-21 Measuring Purchasing Function, Vendor Rating and Purchasers Performance Techniques
  เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ วัดผลงานผู้ขาย และพนักงานจัดซื้อ
  วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09:00 - 16:00 น.
       ทุกองค์กรและผู้ทำงานทุกคนย่อมคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำงาน จึงจำเป็นที่แต่ละหน่วยงานจะต้องตั้งเป้าหมายขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นไปตามหน้าที่ของฝ่ายงาน และท้าท้ายผู้ทำงานให้เกิดการพัฒนา
      หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ หัวข้อที่เป็นสากลที่ใช้ในการตั้งเป้าหมายในการทำงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นด่านแรกที่สำคัญในกระบวนการประเมินผลงาน เทคนิคการวัดผลงานของฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงหัวข้อและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้วัดผลงานผู้ขาย การนำผลการวัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเรียนรู้การวัดผลงานพนักงานจัดซื้อที่ควรมีทั้ง 2 ด้าน (KPI & Competencies)
หัวข้อสัมมนา
 • ผลสำรวจสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังจากฝ่ายจัดซื้อ
 • หัวข้อ (Area) ที่ควรตั้งเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อ
 • ค้นหาตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ในแต่ละหัวข้อ (Area)
 • ตัวอย่าง KPI ในงานจัดซื้อ สามารถนำไปเลือกใช้ได้ทันที
 • กำหนดนิยามเพื่อการคำนวณและเก็บผลงานของแต่ละ KPI
 • สิ่งที่ควรพิจารณาในการตั้งเป้าหมาย (Target) ของแต่ละ KPI
 • เจาะลึกเป้าหมายยอดนิยม : Cost Saving
 • 4 วิธีในการประเมินผลงานผู้ขาย (Vendor Rating)
 • Workshop เปรียบเทียบวิธีต่าง ๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะกับองค์กรของท่าน
 • แนวทางการประเมินผลงานพนักงานจัดซื้อ
 • การพัฒนาความสามารถนักจัดซื้อ
กรุณานำเครื่องคิดเลขมาด้วยเพื่อทำ Workshop
วิทยากร
   อาจารย์กิตติกร โชติสกุลรัตน์  C.P.S., Adv. Cert. PSCM(ITC),
      CIPS International Advanced Certificati Holder

 • วิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 • Deputy Managing Director, Grand Siam Co., Ltd.

บุคคลทั่วไป
สมาชิกรายปี สมาชิกตลอด ชีพ

4,200 บาท 3,800 บาท
3,500 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าใช้จ่ายใน การอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200%
ผู้เข้าอบรมจะ ได้รับประกาศนียบัตรจากทาง
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
   
    

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่มีพื้นฐานงานจัดซื้อ ผู้บริหารงานจัดซื้อ
 • ผู้ที่ต้องการปรับระบบการทำงานจัดซื้อให้เป็นมาตรฐาน
 • เจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการยกระดับงานจัดซื้อ

ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สัมมนา
 • ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งแบบฟอร์มกลับไปยังสมาคมฯที่ e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาคมฯ
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่อง นนทรี
หมายเลข บัญชี 747-2-13256-8
สถานที่จัดสัมมนา
      Waiting for Confirmation...
      สมาคมฯจะแจ้งให้ทราบก่อนการจัดสัมมนา

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
โทร. 02 678 6786-7  โทรสาร.02 678 6788

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788