• +66 2678 6786
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อหลักสูตร
ความรู้ในงานจัดซื้อสำหรับผู้ไม่ใช่นักจัดซื้อ
(Purchasing for Non Purchaser)
เหมาะสำหรับ
สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับต้น 1-2 ปี
หัวข้อสัมมนา
 • ความสำคัญและความเกี่ยวข้องกัของแต่ละฝ่ายในซัพพลายเชน
 • Purchasing Mix (the 6 R's of Purchasing) หัวใจของการจัดซื้อ
 • Logistics Mix (the 7 R's of Logistics) หัวใจของ Logistic
 • Procurement Mix (4P) หลัการบริหารงาน จัดซื้อและจัดหา
 • รูปแบบการสั่งซื้อแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทสินค้า
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการ
 • ความเสี่ยงของการจัดซื้อโดยที่ข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน
 • การกำหนดความต้องการของผู้ขอซื้อเพื่อให้สิ่งที่ต้องการ
 • ผู้ขอซื้อควรทำอย่างไร? เพื่อให้ได้รับการบริการตรงความต้องการ จากฝ่ายจัดซื้อ
 • นักจัดซื้อความทำอย่างไร ? เพื่อให้งานจัดซื้อมีประสิทธิภาพ
 • ผู้ขายควรทำอย่างไร? เพื่อให้สร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง
 • ลงมือกับ Workshop เพื่อทำความเข้าใจงานจัดซื้อให้มากขึ้น
วัน - เวลา
ระยะเวลาอบรม 1 วัน [10/09/2565]
เวลา 09:00 - 16:00 น. 
พักเบรค 1 ชั่วโมง (12:00-13:00 น.)
วิทยากร
Speaker
อาจารย์ สรรชัย นิธีกุลวัฒน์

ราคาค่าสมัครอบรมและสัมมนา (Online)

หลักสูตร 1 วัน

รายละเอียดการชำระเงิน
Image

ธนาคาร       กสิกรไทย (K Bank)

เลขที่บัญชี    747-2-13256-8

ชื่อบัญชี      "สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย"

ประเภท       บัญชีออมทรัพย์    

สาขา          ย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่องนนทรี
​** สมาคมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 19/2530 ข้อ 8(2) **
สนใจหลักสูตรสัมมนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Tel. : + 66 2678 6786 to 7
Fax : + 66 2678 6788
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562