• +66 2678 6786
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[Online] ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน (Purchasing Knowledge for Cost Saving)

ชื่อหลักสูตร
ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน
(Purchasing Knowledge for Cost Saving)
เหมาะสำหรับ
สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับกลาง 3-5 ปี
หัวข้อสัมมนา
 • การวิเคราะห์และการจัดกลุ่ม รายจ่าย Spending  Analysis
 • ต้นทุนและการตั้งราคาสินค้า
 • Total Cost of Ownership (TCO)
 • เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์
 • การเลือกซัพพลายเออร์
 • ปริมาณการซื้อน้อย มีผู้ขายน้อยราย จะต่อรอง อย่างไรดี
 • เครื่องมือของนักจัดซื้อและวิธีการจัดซื้อแบบต่าง ๆ
 • วิธีการรายงานผลงานการลดต้นทุน
 • เคล็ด (ไม่) ลับ ในการลดต้นทุน
 • หากจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์ จะต้องพิจารณาอะไรบ้าง
วัน - เวลา
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
เริ่ม    Sat  20/03/2021 09:00 am
สิ้นสุด Sat  20/03/2021 04:00 pm
สถานที่
โรงแรม......................................................................................
วิทยากร
Speaker
อาจารย์ อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ

ราคาค่าสมัครอบรมและสัมมนา (Online)

หลักสูตร 1 วัน

รายละเอียดการชำระเงิน
Image

ธนาคาร       กสิกรไทย (K Bank)

เลขที่บัญชี    747-2-13256-8

ชื่อบัญชี      "สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย"

ประเภท       บัญชีออมทรัพย์    

สาขา          ย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่องนนทรี
​** สมาคมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 19/2530 ข้อ 8(2) **
สนใจหลักสูตรสัมมนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Tel. : + 66 2678 6786 to 7
Fax : + 66 2678 6788
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand