• +66 2678 6786
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา (Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

ชื่อหลักสูตร
ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)
ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับกลาง 3-5 ปี
หัวข้อสัมมนา
 • บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อจัดหาในองค์กร
 • การรับมอบอำนาจของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขาย จัดจ้าง
 • การ ทำสัญญาซื้อขายด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร และหลักฐานเพื่อการบังคับ และฟ้องร้อง
 • สิทธิและหน้าที่ความรับผิดของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายที่ต้องปฏิบัติมีขอบเขตและความสำคัญเพียงใด
 • การส่งมอบ การรับและไม่รับมอบ การตรวจสอบคุณภาพ การโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า
 • สินค้าไม่ตรง spec. หรือชำรุดบกพร่อง แนวปฏิบัติให้ผู้ขายรับผิดชอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน รับคืน หรือชดใช้ และอายุความฟ้องร้อง
 • การกำหนดค่าปรับกรณีผู้ขายไม่ส่งมอบ ส่งมอบล่าช้า หรือส่งไม่ครบ ประเภทของค่าเสียหายและการเรียกร้องค่าเสียหาย
 • ลักษณะสัญญางานว่าจ้างจัดจ้าง
 • เหตุและวิธีแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา และ ผลที่ตามมา
 • หลักการทำข้อสัญญาและตรวจสัญญา ตัวอย่างข้อสัญญา
 • Q & A
วัน - เวลา
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
เริ่ม    Sat  22/05/2021 09:00 am
สิ้นสุด Sat  22/05/2021 04:00 pm
สถานที่
โรงแรม......................................................................................
วิทยากร
Speaker
อาจารย์ สุชาติ ประเสริฐสม

ราคาค่าสมัครอบรมและสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน

Promotion

บุคคลทั่วไป (ต่อคน)

฿4,494

 • << สิทธิประโยชน์ >>
 • อบรมสัมมนา ราคาปกติ
 • สืบค้นบทความ ทั่วไป
 • สิทธิประโยชน์ระดับ ทั่วไป

สมาชิกรายปี (ต่อคน)

฿4,066

 • << สิทธิประโยชน์ >>
 • จุลสารวิสัยทัศน์สมาคมฯ ฟรี
 • อบรมสัมมนา ราคาพิเศษ
 • สิทธิประโยชน์ระดับ สมาชิกรายปี
 • ค่าสมัครสมาชิก 100 บาท
รายละเอียดการชำระเงิน
Image

ธนาคาร       กสิกรไทย (K Bank)

เลขที่บัญชี    747-2-13256-8

ชื่อบัญชี      "สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย"

ประเภท       บัญชีออมทรัพย์    

สาขา          ย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่องนนทรี
​** สมาคมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 19/2530 ข้อ 8(2) **
สนใจหลักสูตรสัมมนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Tel. : + 66 2678 6786 to 7
Fax : + 66 2678 6788
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand