• +66 2678 6786
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เร่งรัดขยายขอบเขตความรู้เรื่องงานจัดซื้อจัดหา (Intensive Purchasing Course for New Purchasing Personnel)

สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ต่ำกว่า 1 ปี

   บุคลากรนักจัดซื้อผู้มีความรู้และประสบการณ์จัดซื้อสักสี่ห้าปีขึ้นไปก็นับว่า มีความสามารถในงานจัดซื้อพอตัว สำหรับนักจัดซื้อที่มีประสบการณ์น้อยกว่า เพิ่งโอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่น หรือ เพิ่งเริ่มวิชาชีพจัดซื้อได้นับเนื่องหนึ่งหรือสองปีจำเป็นต้องรีบเพิ่มพูนขยายขอบเขตความรู้ของตนเพื่อเตรียมรับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานและพัฒนาการสืบต่อไป หลักสูตรนี้ช่วยได้เต็มที่

   หลักสูตรนี้ ยังเหมาะกับนักจัดซื้อที่ถูกจำกัดโอกาสจากการเรียนรู้งานในที่ทำงาน รวมถึงนายงานที่มีภาระต้องฝึกอบรม สั่งงาน สอนงานลูกน้อง หลักสูตรนี้ช่วยได้มาก
เหมาะสำหรับ ผู้มีประสบการณ์ระดับเริ่มต้น (ต่ำกว่า 1 ปี)
เช่น เพิ่งโอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่น หรือ เพิ่งเริ่มวิชาชีพจัดซื้อ

หัวข้อสัมมนา
  • โครงสร้างองค์กร เป้าหมายงานจัดซื้อ นโยบายและรูปแบบการจัดซื้อ
  • บทบาท หน้าที่ ความสำคัญของนักจัดซื้อและหน่วยงานจัดซื้อ
  • คุณสมบัติของนักจัดซื้อมือใหม่ วิธีการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
  • วงจรงานจัดซื้อ หัวใจของงานจัดซื้อ ( 6Rs ) คุณภาพและ spec. ของสินค้า
  • คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดหา
  • การมอบหมายและรับมอบหมายงาน อำนาจ หน้าที่ และการรายงาน
  • ใบขอให้ซื้อ การให้บริการใบขอให้ซื้อ การจัดสรรแบ่งงาน ใบสั่งซื้อและวิธีการซื้อแบบต่าง ๆ
  • การหาแหล่งขายและวิธีประเมินคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขายชั้นดี (AVL)

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย
อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม, C.P.S.
อุปนายกและประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Search

© 2021 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
นโยบาย Cookie

สมาคมฯ ใช้ Cookie เพื่อพัฒนาการใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่สมาคมฯ จัดเก็บ โดยคลิกปุ่ม "Cookie Policy"