• +66 2678 6786
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รู้ทันกลเม็ดนักขายสำหรับนักจัดซื้อ (Knowing Salesman's tactic)

สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับกลาง 3-5 ปี

รู้ทันกลเม็ดนักขาย สำหรับนักจัดซื้อ

เหมาะสำหรับ ผู้มีประสบการณ์ระดับกลาง (3-5 ปี)

ผู้บริหารองค์กร , ผู้จัดการจัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ระดับกลาง – สูง หรือผู้ที่สนใจในทุก ๆ ธุรกิจ

หัวข้อสัมมนา
 • จุดตายพนักงานขาย : อวสานเซลส์แมน (Death of a salesman)
 • การวิเคราะห์การขายแบบเก่าและแบบใหม่
 • Workshop การขายและขบวนการ กิจกรรมทางการตลาด
 • Workshop การขายเชิงกลยุทธ์
 • สไตล์การขายแบบต่าง ๆ
 • อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขาย
 • การค้นหาความต้องการของลูกค้า
 • ขั้นตอนการขายแบบครบเครื่อง
 • เทคนิคการหาลูกค้าใหม่
 • การจัดการพิรามิดลูกค้า
 • กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
 • สูตรการสร้างผลงานการขายให้ปรากฎ (Sales Performance)
 • การพัฒนาทัศนคติในงานขาย
 • สูตรการเข้าพบลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง Supplier และ Customer แบบ B2B
 • การบริหารเวลาในขบวนการขายเชิงกลยุทธ์
 • การจัดการข้อโต้แย้งอย่างได้ผล
 • การปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Diagram การขายแบบจูงใจ
 • องค์ประกอบการขายเชิงปรึกษา (Consultative Selling)
      ** หลักสูตรนี้ดำเนินการสัมมนาแบบผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง มีการทำ Workshop และVDO ประกอบการสัมมนา 6 ชั่วโมง **

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Lucky star International (Thailand) Co.,Ltd.
อดีต รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

© 2020 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand